Bezpečné zvedání v chemickém průmyslu

09.06.2022

Existuje skutečně způsob, jak zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro lidi pracující v chemické výrobě?

Význam bezpečného zvedání a manipulace

Stejně jako výrobci v jakémkoli jiném průmyslovém odvětví mohou i výrobci chemických látek a jejich zaměstnanci čelit skutečným a závažným problémům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které se netýkají pouze nebezpečného materiálu nebo látek.

Tyto problémy přesahují rámec komponent, protože stále existují zařízení, která se spoléhají na manuální práci při plnění, vážení, zpracování nebo zvedání složek a chemikálií. V chemickém průmyslu existuje více rizikových oblastí a hlavní příčiny nehod jsou způsobeny lidskou chybou, nedostatečným školením a nesprávnou údržbou zařízení.

  • Lidská chyba

K většině průmyslových nehod dochází každoročně z jednoho prostého důvodu - jsme lidé. Mnoho těchto nehod je důsledkem toho, že pracovník nedodržuje bezpečnostní postupy zavedené majiteli zařízení a společnostmi. Když se nepoužívá správné vybavení nebo když pracovníci postupují zkratkovitě, může dojít k nehodám. Nehody nebo chybná manipulace mohou vést ke kontaminaci látek nebo úniku chemických látek do životního prostředí - jak v továrně, tak mimo ni. To může mít pro provoz značné důsledky, od výpadků výroby a nemocí zaměstnanců až po ztrátu důvěry ve značku nebo další.

  • Nedostatečné školení

Zkratky a obchvaty jsou často důsledkem nedostatečného bezpečnostního školení nebo chybných procesů. Pokud personál není dostatečně vyškolen pro používání konkrétních nástrojů nebo zařízení, je pravděpodobnost vzniku průmyslových havárií vyšší.

  • Nesprávná údržba

Častým důvodem průmyslových nehod ve farmaceutickém a chemickém odvětví je nesprávná údržba zařízení. Pravidelná a správná údržba podle doporučení výrobce je důležitá pro zajištění bezproblémového a především bezpečného provozu zařízení. Poruchy a nedodržování vysokých standardů ve výrobní lince, kde je přesnost a správnost největší prioritou, mohou mít vážné dopady na zdraví a bezpečnost pracovníků.

Bezpečnost a ochrana zdraví - nejdůležitější součást udržitelnosti pracovní síly v oblasti nakládání s chemickými látkami

Zdraví a bezpečnost jsou pro udržitelnost pracovní síly a zajištění optimální produktivity zásadní, protože jdou ruku v ruce. V chemickém kontextu je jedním z ústředních prvků bezpečná manipulace s materiálem. Předměty je třeba přesouvat nebo s nimi manipulovat opatrně, při zachování tempa a správného postupu. Identifikace nových a efektivnějších, bezpečných pracovních postupů je vždy výzvou, ale není třeba dělat kompromisy ani v oblasti efektivity, ani v oblasti zdraví, ani v oblasti ergonomie. Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je samozřejmě potřeba shody s ATEX a výrobků z nerezové oceli, aby byly v souladu s bezpečnostními předpisy.

Základy výrobní bezpečnosti 

Existují rozsáhlé pokyny týkající se základní bezpečnosti, ale problémem může být, aby na ně zaměstnanci neustále mysleli a aby byly na seznamu priorit na prvním místě. Pravidelně opakovaná školení v konkrétních oblastech jsou klíčem k udržení aktuálnosti rutinních postupů.

Školení je klíčové nejen pro udržení aktuálních postupů nebo procesů - společnosti, které investují do rozvoje a vzdělávání pracovníků, si všimnou, že kultura vzdělávání vytváří zaměstnance, kteří jsou hrdí na svou práci a mají tendenci přebírat odpovědnost za základní procesy úkolů. Každoroční školení by měla být plánována tak, aby se určité dovednosti udržovaly v povědomí, zatímco například pravidelná školení v oblasti údržby strojů udržují procesy v hladkém chodu. Dobrým způsobem, jak zajistit, aby zaměstnanci od začátku vykonávali svou práci bezpečně a přesně, je také vybavení, které se snadno nejen používá, ale také čistí a udržuje.

Pravidelné hodnocení rizik a vyhodnocování vybavení

V některých odvětvích se to může zdát přehnané, ale při zpracování chemikálií nebo nebezpečných látek je to nanejvýš důležité. Zajistit, aby zařízení odpovídalo hygienickým i bezpečnostním požadavkům, je nesmírně důležité a někdy to může být obtížné, ale není to nemožný úkol. Stejně tak není nemožné najít řešení pro náročné oblasti ATEX.

Minimalizace ruční práce

Někdy je nejdůležitějším faktorem odstranění nebo alespoň minimalizace ruční manipulace s materiálem a součástkami. Jedná se o složitý úkol, protože někdy je nemožné plně automatizovat dříve manuální úkon. Existují však způsoby, jak to obejít, aniž by se zasahovalo do stávajících technologických linek nebo byla ovlivněna produktivita. Instalací nebo zavedením zvedacích pomůcek lze ruční manipulaci téměř eliminovat - při zachování produktivity, bezpečnosti a přesnosti, s bonusem v podobě lepší ergonomie.

Zavedení řešení pro zvedání, která usnadní ruční manipulaci

Jedním z nejdůležitějších kroků při výběru správného zvedacího zařízení pro řešení problémů a minimalizaci ruční manipulace je zajistit, aby zařízení bylo dobře přizpůsobeno tomu, co je třeba zvednout nebo přemístit. Například zvedací systémy se obvykle vybírají a přizpůsobují pro zvedání konkrétního břemene, jako jsou pytle, sudy nebo jiná balení s chemikáliemi - to vše vyžaduje různé nástroje a komponenty. Vyskytuje se také problém, kdy je třeba s vybavením zacházet jemně a opatrně - ale také s ochrannými rukavicemi, což postup značně komplikuje. Mít strojní vybavení umožňující používání rukavic nebo jiných bezpečnostních pomůcek je zásadní.

Bezpečnost osob a výrobků

Naše řešení mohou sloužit jako základní kámen vysoce bezpečné a přesné technologické linky. Vakuový manipulátor může snížit riziko pracovních úrazů a poškození výrobku - s minimální námahou a bez rizika kontaminace. Již desítky let nabízíme bezpečné a ergonomické manipulační zařízení klientům z chemického průmyslu. Běžně přizpůsobujeme řešení pro velmi specifické procesy, abychom zajistili, že každý klient bude vybaven nejlepšími možnými nástroji pro optimalizaci svých procesů a výkonnosti - aniž by byly ohroženy jeho přísné bezpečnostní požadavky.