Dvojnásobná efektivita v logistice

03.03.2021

Práce v logistice nebo distribuci je nikdy nekončící snahou být co nejproduktivnější a nejefektivnější z hlediska nákladů a udržet krok s neustále rostoucími požadavky trhu. V této náročné době, kdy trh velmi rychle mění své chování a zrychluje se online prodej a e-commerce, musí logistická a distribuční centra držet krok se stále se zvyšujícím tempem a poptávkou. Existují stále ještě prvky logistického procesu, které lze zlepšit? Je zdvojnásobení produktivity vůbec možné?

Očekávání trhu

V mediálním průmyslu umožnila digitální transformace spotřebitelům okamžitý přístup k jakémukoli obsahu, který chtějí. V nedigitálním světě musí být produkty stále dodávány na místo určení pomocí kamionů, vlaků, letadel nebo lodí. Jelikož se však digitální ''společnost s okamžitým přístupem'' stala tak úspěšnou, očekávají nyní spotřebitelé také okamžitý přístup k fyzickým dodávkám. Tato očekávání jsou patrná také v sektoru B2B; ze společností dotazovaných ve studii jich 88 % uvedlo, že jejich zákazníci stále požadují doručení ve stejný den, nanejvýš druhý den. (zdroj: Ericsson)

Řešení umožňující tento vývoj spočívají v kombinaci výroby, kde jsou výrobní náklady optimální, zasílání v reálném čase, vysoce automatizovaných centrech a v rostoucí míře mobilního připojení.

Kritická místa v toku logistického procesu

Při pohledu na tento zjednodušený procesní tok v distribučním centru jsme identifikovali 3 kroky, které lze zlepšit a potencionálně dosáhnout až dvojnásobné produktivity, samozřejmě v závislosti na jedinečných výzvách každého provozu.

  • Vykládka a nakládka kamionů nebo kontejnerů
  • Vykládka z dopravníku a paletizace
  • Vychystávání objednávek

Manipulace se zbožím je stále - ať už jde o vykládku, paletizaci nebo přípravu objednávek - vysoce manuálním úkolem, i když se stále více či méně objevují automatizovaná řešení.

Efektivní řešení zdvihání vyřeší většinu potíží objevených na těchto kritických místech. Snížení prostojů, poloviční náklady na zaměstnance, zajištění zdraví a bezpečí personálu, minimalizace poškození zboží a zvýšená rychlost kritických procesů znamená skutečné zvýšení produktivity a rychlou návratnost investic.

Vykládka a nakládka kamionů nebo kontejnerů

S nekonečným příchodem zboží je zásadní, aby bylo zboží co nejrychleji a nejpřesněji uváděno do toku procesu v distribučním centru. Jaké jsou výzvy? Vykládka je náročný úkol, obvykle vyžadující fyzicky zdatnou pracovní sílu, která dokáže zvládnout tvrdou práci v dlouhodobém horizontu. Zboží může mít mnoho různých velikostí a tvarů a se všemi je třeba zacházet opatrně a předejít tak případnému poškození. Rychlá a efektivní vykládka minimalizuje prostoje v dalších krocích procesu.

Vykládka z dopravníku a paletizace

Poté co je zboží vyloženo, musí být efektivně tříděno a paletizováno, aby se snadno dostalo do místa určení. Obvykle se jedná o manuální pracoviště, které vyžaduje spoustu zdvihání všech druhů balíků, tašek, dlouhých a těžkých předmětů. Jak zajistit, aby pracovníci zůstali efektivní po celou pracovní směnu? Jak zajistit, aby nedocházelo ke zbytečné fyzické zátěži pro těla operátorů? Jak snížit riziko pádu předmětů a poškození zboží? A jak zajistit co nejlepší využití dostupné podlahové plochy? 

Vychystávání objednávek

V posledním kroku logistického procesu, který chceme pokrýt - vychystávání objednávek - často vidíme potřebu 2 osob, které si navzájem pomáhají při zacházení s těžkými nebo objemnými předměty. Někdy je produkt skladován na hůře přístupných místech, kde jedna osoba jednoduše nemůže zvládnout vychystávání sama. Opět je tu problém s dodržením bezpečné vzdálenosti osob. 

Ohýbání se do paletových regálů, kroucení a otáčení se při zdvihání zboží výrazně ovlivňuje vytrvalost pracovní síly. 

Zde, stejně jako ve všech ostatních částech logistického procesu, je zásadní rychlost. Jakékoli řešení, které pomůže pracovníkům, musí být funkční a připraveno k práce bez prostojů.

Je také velmi důležité optimalizovat využití prostoru a skladovat zboží nejlepším možným způsobem pro co nejrychlejší vychystávání.

Řešení pro kritická místa v logistice

Existuje několik různých řešení pro zdvihání, která dokáží vyřešit potíže v jednotlivých popsaných krocích. Mnoho aspektů umožňuje zdvihání pomocí vakua vyniknout ve srovnání s alternativami. Prohlédněte si jednotlivá řešení: PRODUKTY ->

Návratnost investic (ROI)

Při investování do nových řešení nebo systému je důležité pochopit návratnost této investice. Víme jistě, že jednou z důležitých výhod, kterou získáte při implementaci řešení asistovaného zdvihání, jsou zdravější a spokojenější zaměstnanci, kteří vydrží dny, měsíce a roky v mnohem lepším zdravotním stavu než bez nic. Také snížíte pracovní neschopnost a s ní spojené náklady. V neposlední řadě minimalizujete obtíže s reorganizací personálu tak, aby zvládl každodenní úkoly.

Kontaktujte nás a nechte si poradit s výběrem vhodného řešení, nebo spočítat návratnost investice ke zvolenému systému.