PŘÍSLUŠENSTVÍ K PALOMAT

Bezpečnostní brána pro 15 palet

Brána je součástí ochranného rámu a lze ji montovat pro zvýšení bezpečnosti. PALOMAT lze používat pouze v případě, že je brána zavřena a zajištěna čidlem. Brána kryje pravou stranu stohu palet od druhé palety až po horní okraj bezpečnostního rámu.


Max. indikátor 

Čidlo SICK detekuje naplněnost paletového automatu. Pokud je potřeba plnit automat pouze do určitého počtu palet, lze čidlo montovat na bezpečnostní rám nebo profil. V případě, že dojde k naplnění např. 15 paletami, PALOMAT automaticky složí stoh palet na podlahu pro snadný odběr. Tuto operaci lze provést také ručně z ovládacího panelu.


Signalizační věž včetně Max. indikátoru

Čidlo SICK detekuje naplněnost paletového automatu. Pokud je potřeba plnit automat pouze do určitého počtu palet, lze čidlo montovat na bezpečnostní rám nebo profil. V případě, že dojde k naplnění např. 15 paletami, signalizační věž se rozsvítí a PALOMAT automaticky složí stoh palet na podlahu pro snadný odběr. 


Ochrana proti nárazu vozíkem

Ochranné rohy z 10 mm oceli lze instalovat pro zvýšení ochrany automatu vůči poškození nárazem manipulační technikou. Jsou dodávány jako pár a jsou běžně kotveny do podlahy. Toto příslušenství je využíváno především při obsluze automatu pomocí vysokozdvižného vozíku.

160533: V300 x D310 mm

160532: V1000 x D250 mm

160501: V300 x D250 mm


Manipulace palet v prostředí s teplotou do -25°C

PALOMAT lze vybavit pohony, které umožňují manipulaci palet v chlazených prostorech s teplotou do -25°C.


Dorazové bloky

Dorazové bloky jsou vhodnou volbou v případě, kdy se zachází s palety, které mají spodní podběhy příčně proti paletovému vozíku. Při vytahování ručního paletového vozíku drží dorazové bloky paletu v automatu.

Bloky jsou instalovány na přední straně automatu, jeden na každé straně vedle předních čidel.


Ventil (pro stlačený vzduch)

Ventil umožňuje odpojení od přívodu stlačeného vzduchu přímo na automatu. Ventil lze uzamknout, například pro servisní účely. Poskytuje zvýšenou ochranu osob provádějících servisní úkony. 

Ventil je instalován přímo na regulační/filtrační jednotce. 


Vypínač (pro elektro připojení)

Vypínač umožňuje odpojení od hlavního přívodu přímo na zařízení. Vypínač lze uzamknout, například pro servisní účely. Poskytuje zvýšenou ochranu osob provádějících servisní úkony.

Vypínač je instalován pod přívodním kabelem.


Příprava pro komunikaci pomocí SMS/E-mail

Rozhraní odešle SMS nebo E-mail odpovědné osobě v případě, že je automat prázdný nebo dojde k chybě.

Rozhraní je funkční s datovou SIM kartou (dodanou zákazníkem), nebo se síťovým kabelem připojeným do sítě zákazníka. 


Servisní set (kompletní kufr)

Servisní set obsahuje nezbytné náhradní díly a nářadí. S tímto setem máte vždy po ruce nejdůležitější náhradní díly na jednom místě, připraveny pro rychlý servis a profesionální servis. 

  • 160550: Greenline
  • 160551: Flexomatic