PRODUKTY

Optimálne riešenie vašich potrieb

Široká ponuka produktov zdvíhacích zariadení a prostriedkov na zdvíhanie vrátane príslušenstva a nástrojov pomáha operátorom s ergonomickým zdvíhaním a transportom bremien. Nezáleží na tom, čo potrebujete zdvíhať, vybrané riešenia zvládajú najrôznejšie operácie, napríklad otáčanie, naklápanie a rotáciu bremien. Sú vždy navrhované tak, aby zvýšili efektivitu a flexibilitu, prospeli zdraviu vašich zamestnancov a ušetrili tým náklady spojené s úrazmi a pracovnou neschopnosťou. Nechajte operátorov pracovať na úlohách samostatne, bez rizika poranenia pri náročnom zdvíhaní alebo kontakte s nebezpečnými látkami.