ROTÁTORY

Bezpečné otáčanie bremien

Rotátorysú zariadenia určené na otáčanie rozmerných paletových klietok, debien, sudov a ďalších ťažkých bremien. Dostať ich v niekoľkých  vyhotoveniach - všetky zamerané na maximálnu bezpečnosť. Vyhotovenia s nastaviteľnými a pevnými držiakmi umožňujú vyprázdňovať obsah do výsypiek, prípadne natočiť paletovú klietku tak, aby operátor pohodlne dosiahol na obsah bez ohýbania a vyvíjania záťaže na chrbát. Vyhotovenie bez držiakov je vhodné na pripevnenie vlastných prípravkov na manipuláciu s rôznymi druhmi bremien, napríklad zvitkov, sudov a podobne.