KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Autonómne mobilné roboty GoPal od spoločnosti ROBOTIZE vám pomôžu automatizovať internú prepravu paliet a zhromažďovať všetky dáta potrebné na optimalizáciu internej logistiky. Nižšie si môžete prečítať viac o jedinečných kľúčových vlastnostiach, vďaka ktorým je GoPal oveľa kompaktnejší a ovládateľnejší než podobné autonómne mobilné roboty na trhu.

Bezpečný a automatizovaný transport paliet

GoPal AMR sa jednoducho a bezpečne inštalujú a používajú. Roboty sú navrhnuté tak, aby minimalizovali ľudské chyby a eliminovali zranenie ľudí a poškodenie materiálov. Na rozdiel od iných AMR môžu roboty GoPal robiť dynamické rozhodnutia počas chodu. Ak GoPal narazí na prekážku - napríklad objekt alebo osobu -, obíde ju. Ak je cesta úplne zablokovaná, GoPal nájde najkratšiu alternatívnu trasu k cieľu.

Vhodné na daný účel

Autonómne mobilné roboty GoPal pokrývajú najširší rozsah štandardizovaných formátov priemyselných paliet a užitočného zaťaženia v odbore. Roboty GoPal sú určené pre palety EUR (GoPal 400, GoPal E24 a GoPal E24W), priemyselné palety EUR (GoPal E24W) a palety US/UK (GoPal U24W). Táto jedinečná funkcia nám umožňuje prispôsobiť riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám v oblasti internej prepravy. S GoPal AMR získate plne integrované riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje kapacite nákladu, prepravnej vzdialenosti, frekvencii vyzdvihovaniu/doručovaniu atď.

Reporting / zber dát

Autonómne mobilné roboty GoPal od spoločnosti Robotize poskytujú cenné dáta a správy. Ide o prevádzkové údaje (počet spracovaných zákaziek, prejdená vzdialenosť, čas nečinnosti/aktivity atď.), servisné údaje (počet vykonaných zdvihov, celková prejdená vzdialenosť, sledovanie stavu batérie atď.) a reporty na úrovni jednotlivých robotov aj systému (priemerná a maximálna latencia vyzdvihnutia, čas nabíjania/zaparkovania, chyby atď.). Prečítajte si príklad spoločnosti Plus Pack a zistite, ako dáta a reporty poskytované spoločnosťou GoPal pomohli spoločnosti Plus Pack optimalizovať výrobu. 

Zhromaždené dáta sa zaznamenávajú do počítača GoControl, aby ich bolo možné použiť v súvislosti s budúcou optimalizáciou, riešením problémov a servisom. Tento rozsiahly zber dát poskytuje neoceniteľný prehľad o súčasnom stave internej dopravy vo vašej spoločnosti a o jej budúcich potrebách.

Vyzdvihnutie a doručenie

Autonómne mobilné roboty GoPal vždy používajú paletové stanice GoPal ako miesta vyzdvihnutia, doručenia a prepravy. Riešenie je nakonfigurované s počtom paletových staníc GoPal, ktorý najlepšie vyhovuje prepravným potrebám v podniku. Paletové stanice GoPal je možné dodať v rôznych konfiguráciách, samostatne alebo s rozhraním dopravníkového pásu. 

Najzákladnejšia konfigurácia objednávania prepravy GoPal - ktorá poslúži na účely mnohých výrobných podnikov - spočíva v inštalácii vyvolávacieho tlačidla v mieste odoslania (obvykle tam, kde sa balia hotové výrobky). Po stlačení tohto tlačidla systém GoPal paletu vyzdvihne a doručí ju na štandardné miesto určenia nakonfigurované v počítači GoControl (obvykle do skladu/skladiska). Ak treba výstup stroja doručiť do niekoľkých rôznych miest určenia, je možné nainštalovať 5-tlačidlové vyvolávacie tlačidlo alebo zadať objednávku prostredníctvom webového prehliadača na tablete

.

Automatické dobíjanie batérie

Všetky autonómne mobilné roboty GoPal používajú modernú technológiu batérií LiFePO4. Tá umožňuje rýchle aj čiastočné nabíjanie - bez nákladnej účasti zamestnancov alebo inštalácie vetraných nabíjacích staníc. AMR sa nabíjajú automaticky, keď to najlepšie vyhovuje ich pracovnému rozvrhu. Vďaka tomu je vždy pripravený a k dispozícii GoPal, ktorý odvedie prácu - a to aj v prevádzkach, ktoré fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Zariadenie GoPal je napájané dobíjacou lítiovo-železno-fosfátovou batériou (LiFePO4), ktorá poskytuje vynikajúcu hustotu výkonu, rýchle nabíjanie a dlhú životnosť. Čiastočné nabitie tomuto typu batérie neuškodí a aj plné nabitie - ktoré zaistí 8 - 12 hodín prevádzky - zaberie iba 45 minút. 

Kapacita batérií je neustále monitorovaná počítačom GoControl, ktorý automaticky posiela roboty na čiastočné alebo úplné nabitie v napájacej stanici GoPal, keď to zodpovedá ich rozvrhu. Batérie LiFePO4 v robotoch GoPal sa môžu pochváliť nielen veľmi dlhou životnosťou (+5000 plných nabití), ale taktiež veľmi ľahkou výmenou. Výmena môže byť taktiež súčasťou servisného balíčka.

.

Obratná a autonómna navigácia

Autonómne mobilné roboty GoPal potrebujú rovnaký priestor ako zamestnanec s paletovým vozíkom. Navyše sa GoPal môže otáčať okolo vlastnej osi. Vďaka tomu je  oveľa kompaktnejší a ovládateľnejší než podobné AMR na trhu. Tieto vlastnosti sú zásadné, ak sú pracovné priestory a prepravné dráhy vo vašom podniku optimalizované pre paletové vozíky. Všetky vozíky GoPal AMR sú vybavené inteligentnou navigáciou, ktorá umožňuje vozíku GoPal robiť dynamické rozhodnutia počas chodu. Ak GoPal narazí na prekážku - napríklad objekt alebo osobu -, obíde ju. Ak je cesta úplne zablokovaná, GoPal nájde najkratšiu alternatívnu trasu do cieľa. 

Pomocou najnovších pokrokov v technológii LIDAR dokáže zariadenie GoPal mapovať a autonómne navigovať dynamické pracovné prostredie s ľuďmi a pohybujúcimi sa objektmi. Mapovanie prebieha v niekoľkých fázach. Najprv si samoriadený robot GoPal prezrie celú budovu (ovládanú tabletom) a pomocou zabudovaných senzorov zaznamená svoje okolie. Potom sa mapa upraví v počítači GoControl, označia sa zakázané oblasti a odstránia sa dočasné prvky (ako sú objekty a ľudia) zaznamenané senzormi. Nakoniec sa táto upravená mapa exportuje do všetkých robotov GoPal, ktoré budú v budove použité, a umožní im autonómnu navigáciu v pracovnom prostredí plnom ľudí a tovaru v pohybe.

.

Schválená Plug&Play flexibilita

Jednou z najväčších výhod zariadenia GoPal je schválená flexibilita plug and play. Vďaka tejto funkcii je proces integrácie plynulejší. Pri automatizácii pomocou autonómnych mobilných robotov GoPal sa už nemusíte obávať problémov s kompatibilitou alebo frustrujúcich procesov konfigurácie zariadenia. Roboty GoPal AMR sú navrhnuté tak, aby vyhovovali známym priemyselným štandardom, a umožnia vám automatizovať väčšinu prepravy paliet bez toho, aby ste museli vykonávať zmeny vo svojich pracovných postupoch alebo vo svojom zariadení. To znamená, že môžete očakávať sprevádzkovanie systému GoPal za niekoľko dní.

EPR/WMS systémová integrácia

Všetky autonómne mobilné roboty GoPal je možné plne integrovať do súčasných systémov ERP/WMS. V takom prípade bude váš ERP/WMS systém zadávať požiadavky na doručenie do počítača GoControl, ktorý potom zadá objednávku na doručenie do frontu systému robotov. Týmto objednávkam je možné priradiť priority od nízkej (odvoz odpadu) po vysokú (dodávka materiálu). 

Systém GoPal AMR pracuje výhradne v internej sieti vašej spoločnosti a nevyžaduje prístup na internet. Preto je systému poskytovaná rovnaká ochrana pred narušením bezpečnosti dát ako všetkým ostatným zariadeniam v internej podnikovej sieti.

Jednoduché rozhranie

Všetky autonómne mobilné roboty GoPal sú navrhnuté tak, aby sa veľmi ľahko používali. Preto sú ich technické a používateľské rozhrania obmedzené na minimum. Používatelia komunikujú s robotom nepriamo - buď prostredníctvom jednoduchého tlačidla, alebo skenovaním čiarového kódu či webového prehliadača na tablete. Po technickej stránke je všetko rovnako ľahké - stačí pripojiť GoPal k firemnej Wi-Fi a umožniť komunikáciu s počítačom GoControl.