PRÍSLUŠENSTVO K PALOMAT

Bezpečnostná brána pre 15 paliet

Brána je súčasťou ochranného rámu a je možné ju montovať na zvýšenie bezpečnosti. PALOMAT je možné používať iba v prípade, že je brána zatvorená a zaistená senzorom. Brána kryje pravú stranu stohu paliet od druhej palety až po horný okraj bezpečnostného rámu.


Max. indikátor

Senzor SICK deteguje naplnenosť paletového automatu. Ak je potrebné plniť automat iba do určitého počtu paliet, je možné senzor montovať na bezpečnostný rám alebo profil. V prípade, že dôjde k naplneniu napr. 15 paletami, PALOMAT automaticky zloží stoh paliet na podlahu, aby sa dal ľahko odobrať. Túto operáciu je možné vykonať taktiež ručne z ovládacieho panela.


Signalizačná veža vrátane Max. indikátora

Senzor SICK deteguje naplnenosť paletového automatu. Ak je potrebné plniť automat iba do určitého počtu paliet, je možné senzor montovať na bezpečnostný rám alebo profil. V prípade, že dôjde k naplneniu napr. 15 paletami, signalizačná veža sa rozsvieti a PALOMAT automaticky zloží stoh paliet na podlahu, aby sa dal ľahko odobrať.


Ochrana proti nárazu vozíkom

Ochranné rohy z 10 mm ocele je možné inštalovať s cieľom zvýšiť ochranu automatu voči poškodeniu nárazom manipulačnou technikou. Sú dodávané ako pár a sú bežne kotvené do podlahy. Toto príslušenstvo sa využíva predovšetkým pri obsluhe automatu pomocou vysokozdvižného vozíka.

160533: V300 x D310 mm

160532: V1000 x D250 mm

160501: V300 x D250 mm


Manipulácia paliet v prostredí s teplotou do -25 °C

PALOMAT je možné vybaviť pohonmi, ktoré umožňujú manipuláciu paliet v chladených priestoroch s teplotou do -25  °C.


Dorazové bloky

Dorazové bloky sú vhodnou voľbou v prípade, keď sa zaobchádza s paletami, ktoré majú spodné podbehy priečne proti paletovému vozíku. Pri vyťahovaní ručného paletového vozíka držia dorazové bloky paletu v automate. 

Bloky sú inštalované na prednej strane automatu, jeden na každej strane vedľa predných senzorov.


Ventil (pre stlačený vzduch)

Ventil umožňuje odpojenie od prívodu stlačeného vzduchu priamo na automate. Ventil je možné uzamknúť, napríklad na servisné účely. Poskytuje zvýšenú ochranu osôb vykonávajúcich servisné úkony.

Ventil je inštalovaný priamo na regulačnej/filtračnej jednotke.


Vypínač (pre elektrické pripojenie)

Vypínač umožňuje odpojenie od hlavného prívodu priamo na zariadení. Vypínač je možné uzamknúť, napríklad na servisné účely. Poskytuje zvýšenú ochranu osôb vykonávajúcich servisné úkony.

Vypínač je inštalovaný pod prívodným káblom.


Príprava na komunikáciu pomocou SMS/e-mailu

Rozhranie odošle SMS alebo e-mail zodpovednej osobe v prípade, že je automat prázdny alebo dôjde k chybe. Rozhranie je funkčné s dátovou SIM kartou (dodanou zákazníkom) alebo so sieťovým káblom pripojeným do siete zákazníka.


Servisná súprava (kompletný kufor)

Servisná súprava obsahuje nutné náhradné diely a náradie. S touto súpravou máte vždy poruke najdôležitejšie náhradné diely na jednom mieste, pripravené na rýchly a profesionálny servis.

  • 160550: Greenline
  • 160551: Flexomatic