PALETOVÉ AUTOMATY

Efektívny paletový tok - žiadna ručná manipulácia s paletami

Paletové automaty slúžia na efektívne skladovanie a výdaj paliet, optimalizujú organizáciu obalov a eliminujú potrebu ručného zdvíhania paliet. Do automatu je možné vkladať po jednej alebo viacerých paletách, rovnako ako z neho odoberať. Automatický zásobník zaistí, že je na odber vždy pripravená voľná paleta a výrazne tým urýchľuje prípravu zákaziek.

Výhody použitia paletových automatov PALOMAT:

 • Šetrí miesto a organizuje pracovisko
 • Optimalizuje paletový tok
 • Zlepšuje pracovné prostredie
 • Znižuje náklady na palety
 • Zvyšuje efektivitu
 • Eliminuje ručnú manipuláciu paliet
 • Nižšia miera absencie pre chorobu
 • Skrátenie času na manipuláciu palety
 • Menej poranení chrbta, pritlačených rúk a nôh
 • Menej jazdenia paletovými vozíkmi
 • LEAN- zvýšená efektivita so zníženými nákladmi

Voľne stojace paletové automaty: